Welcome to TreeCloud Thailand

Get Started

ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรีคลาวด์(ไทยแลนด์)

บริษัททรีคลาวด์ (ไทยแลนด์) : [TreeCloud(THAILAND) Limited Partnership] ให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้

  • Data Center : ให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางเว็บไซต์และอื่นๆ
  • Software : รับพัฒนาเว็บไซต์, แอพพลิเคชันบนมือถือบนระบบปฏิบัติการ Android ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีผลงานมากกว่า 20 ผลงาน
  • Network : รับติดตั้งระบบเครือข่ายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

Services

Data Center

ให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในองค์กร บริการรับฝาก ฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์ รูปภาพ เสียง วิดีโอ หรืออื่นๆ รวมไปถึงจัดทำระบบ Services

Software

บริการออกแบบเว็บไซต์ พัฒนาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีบริการอบรมวิธีการใช้งานเว็บไซต์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ในหน่วยงาน และดูแลเว็บไซต์หลังจากการส่งมอบ ในระยะเวลา 1 ปี

Network

เป็นงานให้บริการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เครือข่ายทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะ ด้านเทคนิคการใช้งานและการแก้ไขปัญหาด้าน ICT แก่ผู้ใช้และหน่วยงานภายในองค์กรที่อยู่ในความรับผิดชอบ

บรรยากาศการทำงานของ TreeCloud

Data Center AIS เชียงใหม่

Remote แก้ไขปัญหาเครื่อง Server

พัฒนาเว็บไซต์

แก้ไขระบบเน็ตเวิร์คในหน่วยงาน

Config Network Swicth & Accesspoint

แก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่เชื่อมต่อกับ Server

บริษัทในเครือ TreeCloud